Zmarł prof. dr hab. n. med. Cezary Fryze

05.11.2020 Ogłoszenia

Zmarł prof. dr hab. n. med. Cezary Fryze, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w latach 1979-2000.

Studia medyczne w Pomorskiej Akademii Medycznej ukończył  w 1955 r. Tytuł specjalisty w zakresie neurologii uzyskał w 1962 r. Stopień naukowy doktora otrzymał w 1961 r. na podstawie rozprawy „Zaburzenia czynności pęcherza moczowego u chorych na stwardnienie rozsiane w świetle badań cystosfinkterometrycznych”, habilitował się w 1973 r. w oparciu o pracę „Diagnostyka kliniczna i bioelektryczna ogniska padaczkowego z wyłączeniem ogniska w płacie skroniowym”. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1985 r. Uczeń prof. Jaremy i współpracownik prof. Baci. Zastępca dyrektora Instytutu Neurologiczno-Psychiatrycznego w 1987 r., a dyrektor w latach 1987-1991. W latach 1976-1977 kurator Kliniki Psychiatrycznej, 1978-1981 Prorektor, 1987-1990 Prorektor ds. Nauki. Twórca zachodniopomorskiej szkoły neurologii i neurofizjologii. Odznaczony m.in. Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Urodzony 13 marca 1930 r., zmarły 28 października 2020 r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886