Konkursy - ROZSTRZYGNIĘTE!

23.08.2023 Praca

Dziekani: Wydziału Medycyny i Stomatologii oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłaszają konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich w podległych im jednostkach naukowo-dydaktycznych:

Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii ogłasza konkursy na nauczycieli akademickich

1. ADIUNKT - pracownik badawczo-dydaktyczny w:

     Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego - 1 etat, zatrudnienie na czas nieokreślony - WYNIK

 

2. ASYSTENT - pracownik badawczo-dydaktyczny w:

    Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej - 1 etat, zatrudnienie na czas nieokreślony - WYNIK

    Zakład Periodontologii - 1 etat, zatrudnienie na czas nieokreślony  - WYNIK

 

3. WYKŁADOWCA - pracownik dydaktyczny w:

    Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej - 2 etaty, zatrudnienie na czas określony 4 lata - WYNIK

   

Szczegóły konkursów zawarte w załącznikach.
Termin składania dokomentów upływa 22 września 2023 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkrsów oraz do aplikowania!

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu głasza konkursy na nauczycieli akademickich

1. WYKŁADOWCA - pracownik dydaktyczny w:

     Zakładzie Psychologii Zdrowia - 1 etat, zatrudnienie na czas nieokreślony - WYNIK

     Zakładzie Biologii Medycznej - 1 etat, zatrudnienie na czas określony 4 lata - WYNIK

Szczegóły konkursów zawarte w załącznikach.
Termin składania dokomentów upływa 22 września 2023 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkrsów oraz do aplikowania!

 

DRUKI DO POBRANIA DLA KANDYDATÓW


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886