DO POBRANIAKonkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - ROZSTRZYGNIĘTE!

21.06.2023 Praca

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich w podległych mu jednostkach:

ASYSTENT

Klinika Psychiatrii - 2 etaty zatrudnienie na czas nieokreślony

Zakład Fizjologii w Naukach o Zdrowiu - 1 etat czas nieokreślony

Katedra i Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej - 1etat czas określony 1 rok

WYKŁADOWCA

Samodzielna Pracownia Retownictwa Medycznego - 1 etat czas określony 4 lata

 

Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich w podległych mu jednostkach:

PROFESOR UCZELNI

II Katedra i Klinika Okulistyki - 3/4 etatu czas nieokreślony 

 

ADIUNKT

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 1 etat czas nieokreślony

ADIUNKT

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji - 3/4 etatu czas nieokreślony

ASYSTENT

Klinika Kardiologii - 1 etat czas nieokreślony

Zakład Biochemii - 1 etat czas określony 1 rok

WYKŁADOWCA

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji - 1 etat czas określony 4 lata

Samodzielna Pracownia Stomatologii Dziecięcej - 1 etat czas określony 4 lata

 

Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich w podległych mu jednostkach:

PROFESOR

Zakład Genetyki i Patomorfologii - 1 etat czas nieokreślony

ASYSTENT

Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej - 1 etat czas nieokreślony

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursów zamieszczonych w załączeniu.

Termin składania ofert upływa 24. 07.2023 r.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886