Poszukujemy stypendysty

18.04.2023 Praca

Zakład Medycyny Laboratoryjnej PUM poszukuje kandydata na stanowisko stypendysty do realizacji projektu „Opracowanie technologii bakteriofagowego wspomagania sanityzacji w procesach produkcji biogazu”, finansowanego przez NCBR w ramach umowy nr Lider XII nr LIDER/12/0069/L-12/20/NCBR/2021, zawartej 18 listopada 2021 r.    

Kandydat na dzień rozpoczęcia zadań w projekcie musi mieć status studenta.

Zapraszamy zainteresowanych do składania aplikacji najpóźniej do 25 kwietnia 2023 r.

Rozpoczęcie realizacji zadań przypada na 2 maja 2023 r.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886