Zmiana w Regulaminie Pracy PUM

01.04.2021 Praca

Zarządzeniem nr 31/2021 Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński wprowadza zmiany w Regulaminie Pracy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zmiany zostały uzgodnione z Komisją Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w PUM oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki Pracowników PUM.

W Dziale III Regulaminu Pracy, po Rozdziale 3, dodaje się §82a o treści:

  1. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim podlega ocenie okresowej w szczególności w zakresie wywiązywania się z powierzonych obowiązków, sposobu i jakości pracy oraz umiejętności i postawy w miejscu pracy.
  2. Oceny okresowej dokonuje się raz na 24 miesiące.
  3. Kryteria oceny oraz zasady jej przeprowadzania określa rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
  4. Wnioski wynikające z oceny okresowej mogą mieć wpływ na:
    1. awanse,
    2. nagrody i wyróżnienia.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886