Budowa Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego: Przebieg Prac Budowlanych w marcu 2024 r.

14.03.2024 Program wieloletni

W ramach Programu Wieloletniego na lata 2019-2026, w miesiącu marcu bieżącego roku, kontynuujemy realizację zadania dotyczącego budowy wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego. Na terenie budynku głównego osiągamy kluczowe postępy, których szczegółowy opis prezentujemy poniżej:

1. Przyłącze wodno-kanalizacyjne na ul. Zimowskiego: W tym miesiącu zakończyliśmy prace związane z wykonywaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego na ulicy Zimowskiego. Ten krok ma istotne znaczenie dla zapewnienia niezbędnych infrastrukturalnych podstaw dla naszego nowego obiektu.

2. Instalacja dolnego źródła ciepła: Kontynuujemy prace związane z układaniem instalacji dolnego źródła ciepła. Jest to kluczowy element zapewniający efektywną i ekologiczną eksploatację budynku.

3. Roboty budowlane w obszarach kluczowych:

   a) Zbrojenie ław fundamentowych: Pracujemy nad zbrojeniem ław fundamentowych, które stanowią solidną podstawę dla całej konstrukcji.

   b) Betonowanie słupów i ścian garażu na kondygnacji -3: Proces betonowania słupów i ścian garażu na kondygnacji -3 znajduje się w trakcie realizacji, co wpisuje się w harmonogram prac budowlanych.

   c) Betonowanie klatek schodowych: W trakcie tego miesiąca prowadzimy betonowanie klatek schodowych, co umożliwi wygodny dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

   d) Betonowanie szybów windowych: Nasze prace obejmują także betonowanie szybów windowych, co jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej.

   f) Betonowanie kolejnych ław fundamentowych: Kontynuujemy proces betonowania ław fundamentowych, aby zapewnić stabilność i trwałość konstrukcji.

   g) Betonowanie stóp fundamentowych: Prace nad betonowaniem stóp fundamentowych są w toku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

   h) Betonowanie słupów:  Jest to istotny etap w konstrukcji budynku, który realizujemy zgodnie z ustalonym planem.

   i) Betonowanie ścian: Nasze działania obejmują także betonowanie ścian, co jest niezbędnym krokiem w procesie budowlanym.

Wszystkie prace realizowane są zgodnie z przyjętym przez Inwestora harmonogramem, co pozwala nam osiągać wyznaczone cele w terminie.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886