Program Wieloletni 2019-2026 Budowa wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego - maj 2024 r.

04.06.2024 Program wieloletni

W ramach Programu Wieloletniego na lata 2019-2026, w miesiącu maju 2024 r. prowadzono prace zgodnie z harmonogramem, kontynuując czynności:

Przebieg Prac Budowlanych na Terenie Budynku Głównego:

 1. wykonanie fundamentów (wykopy pod ławy, wykopy pod płytę fundamentową, wykopy pod belki fundamentowe)
 2. betonowanie ścian, kondygnacji -2.
 3. montaż i zbrojenie pasm i grzybków
 4. montaż płyt filigran
 5. betonowanie stropu nad kondygnacją -3
 6. betonowanie słupów  nad kondygnacji -2
 7. betonowanie podkładu pod posadzkę
 8. szalowanie i zbrojenie podciągów na -2
 9. betonowanie klatki schodowej na -2
 10. szalowanie i zbrojenie podciągów na -2
 11. zbrojenie rampy zjazdowej do garażu.
 12. izolacja ścian zewnętrznych podziemi na -3 

  Równolegle prowadzone były prace w branży elektrycznej oraz przy układaniu instalacji dolnego źródła ciepła.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886