Program Wieloletni 2019-2026 „Budowa wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego” - styczeń 2024 r.

01.02.2024 Program wieloletni

Program Wieloletni 2019-2026 „Budowa wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego”.
Postęp Prac Budowlanych na Terenie Szpitala Przy Unii Lubelskiej - styczeń 2024 r.

Z radością informujemy o postępie prac budowlanych na terenie Szpitala Przy Unii Lubelskiej. W ramach naszej działalności w styczniu 2024 roku przeprowadzono następujące prace:

a) wykonanie wykopów pod fundamenty,

b) betonowanie stóp, ław, belek oraz słupów ścian na kondygnacji - 3 budynku,

c) zasypy wraz z zagęszczeniem gruntu pod podkład betonowy posadzki garażu,

d) przebudowa kanalizacji ogólnospławowej w ulicy Zimowskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni,

e) montaż rur kanalizacji podposadzkowej oraz separatora koalescencyjnego i przepompowni,

f) wykonanie uziomu w stopach fundamentowych.

 

Wszystkie prace przebiegają zgodnie z przyjetym harmonogramem.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886