Program Wieloletni 2019-2026 „Budowa wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego” - luty 2024 r.

03.03.2024 Program wieloletni

Program Wieloletni 2019-2026 „Budowa wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego”.
Przebieg Prac Budowlanych na Terenie Budynku Głównego - luty 2024 r.

W miesiącu lutym kontynuowaliśmy prace zgodnie z harmonogramem, skupiając się na następujących czynnościach:

a) zbrojenie ław fundamentowych,

b) zbrojenie stóp fundamentowych,

c) zbrojenie słupów,

d) zbrojenie ścian,

e) betonowanie ław fundamentowych,

f) betonowanie stóp fundamentowych,

g) betonowanie słupów,

h) betonowanie ścian.

Równolegle prowadziliśmy prace związane z robotami ziemnymi oraz wykonywaliśmy instalacje sanitarne zewnętrzne. Dodatkowo, kontynuowaliśmy układanie instalacji dolnego źródła ciepła, zapewniając kompleksowe wsparcie dla rozwoju infrastruktury.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886