Dla rozwoju współpracy międzynarodowej

07.10.2021 Szkolenia

„Intercultural  Fluency” – dwa szkolenia o tym wspólnym tytule zostały przeprowadzone w PUM dla kadry dydaktycznej i administracyjnej. Ich celem było podniesienie kompetencji pracowników PUM w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy oraz pracy w środowisku wielokulturowym. Uczestniczyło w nich 28 osób.

Uczestnicy zgłębiali zasady komunikacji międzykulturowej i współpracy z osobami z różnych kultur, rozwijali w sobie twórcze podejście do trudności, sytuacji stresowych i innych rozmaitych konfrontacji w sytuacjach międzykulturowych. Szkolenie pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz poszerzenie horyzontów w zakresie współpracy międzynarodowej.

Szkolenia zostały prowadzone przez trenera British Council Foundation w ramach realizacji programu NAWA „Welcome to Poland”, projekt pn. "PUM przyjaznym i otwartym miejscem dla międzynarodowej wspólnoty akademickiej. PUM is a friendly and open space for an international academic community". Przygotował je Dziekanat Programów Anglojęzycznych PUM.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886