Fakultet PREHABILITACJA

06.02.2023 Szkolenia

Zapraszamy studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do udziału w zajęciach z zakresu prehabilitacji, prowadzonych przez kadrę dydaktyczną PUM. Ofertę, w wymiarze piętnastu godzin ćwiczeń, kierujemy do studentów V i VI roku kierunków: lekarskiego, fizjoterapii i psychologii zdrowia, pielęgniarstwa i dietetyki.

Zadaniem prehabilitacji jest optymalne i wielokierunkowe przygotowanie pacjenta do leczenia, najczęściej chirurgicznego, ale też onkologicznego w zakresie radio-, chemio- i immunoterapii. Kompleksowe postępowanie prehabilitacyjne zmniejsza ryzyko powikłań związanych z leczeniem, skraca hospitalizację, redukuje ryzyko występowania objawów lękowo-depresyjnych, przyspiesza powrót pacjenta do pełnej sprawności i w konsekwencji przyczynia się do osiągnięcia w jak najkrótszym czasie możliwie jak najlepszej jakości życia. Bezwzględnie przyczynia się do obniżenia bezpośrednich jak i pośrednich kosztów leczenia. W prehabilitacji konieczne są zatem działania edukacyjne i interwencyjne, dostosowane do danego pacjenta, np. opracowanie programu ćwiczeń, optymalizacja diety, optymalizacja medyczna, interwencja psychologiczna. To szerokie i wielokierunkowe postępowanie wymaga zaangażowania medyków różnych specjalności, z wysoką wiedzą i umiejętnościami. Konieczne jest więc kompleksowe przygotowanie studentów kierunków medycznych do zadań z tym związanych.

Zajęcia odbywać się będą 17 marca 2023 r. w godz. 13.00-18.30 oraz 18 marca 2023 r. w godz. 8.30-15.00. Link do formularza rekrutacyjnego.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.

Lp.

Tematyka ćwiczeń

Liczba
godzina
dydaktycznych

1

Prehabilitacja- cel, zadania, korzyści, formy działania

1

2

Edukacja i interwencje fizjoterapeutyczne

3

3

Wsparcie psychologiczne

2

4

Edukacja i interwencje z zakresu opieki pielęgniarskiej

3

5

Edukacja i interwencje medyczne

3

6

Edukacja i interwencje dietetyczne

3

 

Fakultet realizowany w ramach projektu: "Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie", nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z047/18-00 z dn. 05.06.2019 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania udzielimy pod nr tel. +48 91 48 00 737 lub  adresem mailowym: fundusze@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886