Kompetencje przyszłości studentów a doświadczenia pandemii

22.11.2021 Szkolenia

Kompetencje przyszłości to zagadnienie, nad którym pochylają się najważniejsze instytucje i osoby ze świata akademickiego, biznesu oraz polityki. Temat staje się również coraz popularniejszy wśród młodych ludzi, którzy bezpośrednio zainteresowani są, nie tylko pozyskaniem odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale także kompetencji, które pozwolą im odnaleźć się w życiu zawodowym.

Webinarium „Kompetencje przyszłości studentów a doświadczenia pandemii” to wydarzenie, podczas którego głos zabiorą przedstawiciele uczelni, studentów, gospodarki, a także instytucji administracji centralnej.

Podczas webinarium, zorganizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu „Aktywny Student”, uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchać zarówno indywidualnych wystąpień ekspertów, jak i wziąć aktywny udział w debatach przedstawicieli kluczowych grup środowiska akademickiego. Organizatorzy wydarzenia zadbali, by uczestnicy mogli poznać szeroką perspektywę zagadnień dot. kompetencji przyszłości oraz doświadczeń pandemicznych, tak obecnie, jak w najbliższej przyszłości.

Zaproszeni eksperci przedstawią perspektywę szkolnictwa wyższego w Europie, rozwiązania dot. kształtowania kompetencji przyszłości w dzisiejszym świecie, a także wyzwania, zagrożenia i szanse stojące przed polskimi uczelniami i gospodarką. Przedstawiciele rektorów, wykładowców oraz studentów podejmą dyskusję na tematy kluczowe dla poszczególnych grup odbiorców. Rektorzy pochylą się nad systemowymi rozwiązaniami dot. kształcenia młodych ludzi na potrzeby nauki, gospodarki i społeczeństwa. Wykładowcy zastanowią się nad wykorzystaniem szans, jakie daje kształcenie zdalne oraz rozwiązaniami, które mogą zminimalizować negatywny wpływ tej formy nauczania. Przedstawiciele studentów porozmawiają o studentach i studiach przyszłości pod kątem szans i ograniczeń, jakie można zdefiniować dzięki doświadczeniom studiowania w dobie koronawirusa.

Wydarzenie współorganizowane jest przez Parlament Studentów RP, pod patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerami wydarzenia są Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze oraz Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Gośćmi webinarium będą (w kolejności udziału):

– Justyna Orłowska – Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. transformacji cyfrowej,
– prof. dr hab. Marcin Pałys – Członek Zarządu European University Association,
– prof. dr hab. Grzegorz Mazurek – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
– dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
– prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Rektor Politechniki Warszawskiej,
– dr Piotr Majewski – wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu,
– dr Mateusz Folwarski – Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
– dr Tatiana Kożak-Siara – Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania, wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu,
– Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego,
– Kacper Krotecki – przedstawiciel Forum Uczelni Ekonomicznych,
– Mateusz Saniewski – przedstawiciel Parlamentu Studentów RP,
– Ewa Staruch – Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich,
– Jakub Stefaniak – Wiceprzewodniczący Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego.

W imieniu organizatora wystąpi Michał Polak – Wiceprezes Zarządu, a w imieniu współorganizatora Mateusz Grochowski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą oraz rejestracji na stronie www.wib.org.pl/webinarium
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, rejestracja trwa do 1 grudnia 2021 roku włącznie.

Webinarium jest częścią projektu „Aktywny Student”, organizowanego dzięki współfinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków zadania zleconego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Zapraszamy!


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886