Kurs RESEARCHER CONNECT dla kadry PUM

02.02.2022 Szkolenia

Ogłaszamy drugi nabór na kurs Researcher Connect, prowadzony przez trenerów British Council Foundation z Wielkiej Brytanii. Obędzie się na platformie ZOOM w dniach 21.02.2022-3.03.2022 w godzinach 15:30 – 18:30. W szkoleniu mogą uczestniczyć przedstawiciele kadry dydaktycznej i naukowej zaangażowani w przyjmowanie kadry i studentów z zagranicy, zatrudnieni w PUM lub współpracujący na zlecenie. Wymagana jest znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2. Kurs prowadzony jest w języku angielskim.

Researcher Connect to profesjonalny kurs, który koncentruje się na rozwoju umiejętności komunikacyjnych w kontekście międzynarodowym i wielokulturowym w celu zwiększenia umiejętności publikacyjnych poszczególnych badaczy. Składa się z pięciu modułów:

  1. Foundation
  2. Abstracts  
  3. Academic Writing - Part One
  4. Academic writing – Part Two
  5. Digital Researcher

RESEARCHER CONNECT dla kadry PUM realizowany jest przez Dziekanat Programów Anglojęzycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”, projekt pn. „PUM przyjaznym i otwartym miejscem dla międzynarodowej wspólnoty akademickiej.PUM is a friendly and open space for an international academic community".

Szczegółowe informacje i formularze: https://old.pum.edu.pl/english/Researcher-Connect

 

NAWA program


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886