„Wytyczne kliniczne” – szkolenie AOTMiT

08.02.2022 Szkolenia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach, organizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które odbędą się ONLINE 28 lutego lub 25 marca 2022 r.

Słuchacze tego szkolenia zdobędą umiejętności i kompetencje niezbędne do oceny wytycznych praktyki klinicznej, metodyki tworzenia wysokiej jakości wytycznych klinicznych. Będą mieli dostęp nie tylko do wiedzy, ale również wymiany doświadczeń i ciekawych pomysłów.

Szkolenie zainteresować może organizacje pacjenckie, kadrę medyczną i pracowników podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Informacje dot. szkolenia 

Agenda

Regulamin i rejestracja

Pracownicy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +48 887 830 678 lub pod adresem mailowym szkolenia@aotm.gov.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu szkoleniowego: ,,Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886