Zajęcia fakultatywne KATEDRY I ZAKŁADU HISTOLOGII I EMBRIOLOGII

08.02.2023 Szkolenia

Zapraszamy studentów PUM kierunków polskojęzycznych – lekarskiego, lekarsko-stomatologicznego, analityki medycznej, biotechnologii i farmacji na zajęcia fakultatywne pt. „Analiza obrazu wykorzystywana w naukach morfologicznych”.

Celem dziesięciu dwugodzinnych spotkań jest poszerzenie znajomości technik prezentowanych podczas seminariów, ćwiczeń i wykładów, w szczególności technik histologicznych z wykorzystaniem mikroskopii cyfrowej i analiz obrazów oprogramowania, a także utrwalenie wiedzy dotyczącej histologii tkanek i narządów. Zajęcia zrealizowane będą w sześciu siedmioosobowych grupach w terminie marzec-kwiecień 2023 r.

Rekrutacja wystartowała. Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz

Ramowy program:

 • Wprowadzenie, SEMINARIUM: Typy barwień stosowanych w badaniach morfologicznych. Immunohistochemia. Morfometria.
 • LABORATORIUM: Studenci wykonują preparaty – przygotowanie do barwienia.
 • LABORATORIUM: Barwienie i zamykanie preparatów.
 • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: ANALIZA OBRAZU 
  • Wykonanie mikrofotografii  z preparatów samodzielnie sporządzonych na zajęciach laboratoryjnych,  umieszczenie ich na serwerze  i włączenie do puli „histopreparatów”.
  • Morfometria jelita cienkiego – grubość ściany, długość kosmka – Case Viewer.
  • Morfometria preparatów wybranych w Case Viewerze.
  • Zadania do immunohistochemii (zliczanie jąder wybarwionych w wątrobie, np. Caspaza 3 – NOWA NAKŁADKA – PATTERN Quant, Cell Quant).
  • Zadania do immunohistochemii (zliczanie jąder wybarwionych w wątrobie, np. Caspaza 3 – NOWA NAKŁADKA – PATTERN Quant, Cell Quant).
  • Wykonanie własnej analizy obrazu z wybranego preparatu – zebranie wyników i przygotowanie raportu – ppt.
  • Prezentacja własnych wyników.  

Zajęcia są 2. edycją oferty KATEDRY I ZAKŁADU HISTOLOGII I EMBRIOLOGII na rok akademicki 2022/2023 w ramach projektu „Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" POWR.03.05.00-00-Z047/18-00.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886