10 filmów w cyklu RID – zadanie nr 9

25.10.2022 Wydarzenia

Szpiczak plazmatyczno-komórkowy to jedna z najczęstszych chorób nowotworowych hematoonkologicznych. W Polsce mamy wiele tego typu zachorowań, dlatego już zdefiniowane postacie tych chorób są ważne, ale jeszcze ważniejsze są czynniki, które decydują o postępie choroby u danego pacjenta. Badania mogące pomóc w ustaleniu czy dany pacjent ma zagrożenie progresji w danym momencie, czy nie i jakie – jest wyzwaniem dla zespołu naukowców pod kierownictwem rektora PUM prof. dr n. med. Bogusława Machalińskiego, kierownika Zakładu Patologii Ogólnej.

- Nasz projekt jest ukierunkowany na zbadanie patogenezy oraz patofizjologii szpiczaka plazmatyczno-komórkowego w badaniu jednoośrodkowym. Celem projektu jest próba dogłębnego poznania patofizjologii, patogenezy choroby ze szczególnym uwzględnieniem określenia konkretnych biomarkerów, które mogłyby nam wskazywać wcześniej o zagrożeniu postępowania choroby. – mówi prof. Machaliński - Wszystkie czynniki, które poznaliśmy mogą w przyszłości pozwolić na monitorowanie przebiegu choroby oraz wyodrębnienie osób we wczesnym stadium i zastosowanie u nich celowanej, indywidualnej metody leczenia, która zwiększy szanse na przeżycie tych pacjentów.

Posłuchajcie Państwo całości wypowiedzi prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński nt. realizowanego zadania pt. „Ocena sekretomu, metabolomu i zmian epigenetycznych w patofizjologii szpiczaka plazmocytowego”, PUM-01/19/RID/09.

Prezentowane zadania wchodzą w skład projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID), finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wpływ czynników biologicznych i środowiskowych  na rozwój wybranych chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych, oraz metody ich zapobiegania i leczenia”. Zapraszamy do obejrzenia całej relacji!

Redakcje zainteresowane indywidualnym wywiadem z naukowcem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie proszone są o kontakt e-mailem na adres: promocja@pum.edu.pl, umówimy spotkanie.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886