36. Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Narządów Ruchu 

14.05.2024 Wydarzenia

Parlament studentów PUM ma ogromną przyjemność zaprosić wszystkich chętnych studentów kierunków medycznych do BEZPŁATNEGO udziału w:

36. Spotkaniu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Narządów Ruchu (36th Annual Meeting European Musculo-Skeletal Oncology)
połączonym z:
24. Spotkaniem Grupy Zawodów Medycznych, które odbędą się w Szczecinie, w Polsce, w dniach 12-14 czerwca 2024 roku (24th EMSOS Nurse and Allied Professions Group Meeting).

Celem Kongresu jest poszerzenie wiedzy na temat onkologii narządów ruchu wśród chirurgów i pracowników służby zdrowia z Europy i innych kontynentów. Dzięki organizatorom wydarzenie jest bezpłatne dla studentów uniwersytetów medycznych. Normalny koszt wejścia na konferencję to ponad 500 EUR. Dodatkowe warsztaty i wydarzenia są płatne - szczegóły na stronie: https://www.emsos2024.pl/

Ponieważ ortopedia onkologiczna jest stale rozwijającą się dziedziną, tak istotną dla codziennej praktyki klinicznej, mamy nadzieję, że sympozjum będzie doskonałą okazją do przedstawienia i omówienia najnowszych odkryć naukowych, wytycznych klinicznych i aspektów praktycznych, uzupełnionych o studia przypadków i warsztaty.

Formularz rejestracyjny dla studentów: https://forms.gle/X2jFbXWKKW2CVzba9

Tematyka sympozjum obejmuje:

Badania nad mięsakami: ludzkie i zwierzęce modele hodowli komórkowej, terapie oparte na mechanizmach w mięsakach wywołanych fuzją, linie komórkowe pochodzenia od pacjentów, biopsja płynna

Aktualne wytyczne diagnostyczne i terapeutyczne w mięsakach kości i tkanek miękkich

Nowości w leczeniu systemowym mięsaków tkanek miękkich i kości u dzieci i dorosłych

Rola hipertermii w leczeniu mięsaków tkanek miękkich

Narzędzia prognostyczne w mięsakach tkanek miękkich

Patologia nowotworów kości i tkanek miękkich – nowe narzędzia diagnostyczne

Aktualne protokoły radioterapii w chorobie pierwotnej i przerzutowej kości i tkanek miękkich

Postępowanie w chorobie przerzutowej kości u dzieci i dorosłych

Zasady chirurgii ratującej kończynę

Rekonstrukcje biologiczne versus implanty onkologiczne

Powikłania implantów onkologicznych – standardy leczenia rewizyjnego

Nowe technologie w leczeniu ubytków kostnych

Ocena i leczenie nowotworów kręgosłupa

Nowotwory miednicy i kości krzyżowej – zalecenia terapeutyczne

Zasady leczenia nowotworów stopy i stawu skokowego

Leczenie zakażeń w onkologii narządów ruchu

Nowoczesne standardy opieki anestezjologicznej okołooperacyjnej w onkologii chirurgicznej

Aspekty pielęgniarskie w opiece przed- i pooperacyjnej

Rola fizjoterapii w onkologii ortopedycznej

 

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. studenckich EMSOS 2024 Dawidem Hamerą za pomocą maila: dawidhamera2024@gmail.com lub z Parlamentem Studentów PUM przy pomocy Facebooka.

Do pobrania:

Program


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886