I Zjazd oraz Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Arteterapii Klinicznej

04.03.2024 Wydarzenia

I Zjazd oraz Zebranie Założycielskie innowacyjnego w skali kraju Polskiego Towarzystwa Arteterapii Klinicznej już za nami. Ostatni dzień lutego stał się zatem symboliczną datą w naszym założycielskim kalendarzu. Inicjatorem powołania Towarzystwa jest Prof. Beata Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie.

Podczas I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Arteterapii Klinicznej, nowi Członkowie mieli możliwość wysłuchać wykładów tematycznych, związanych z szeroko pojętą terapią przez sztukę. Pani dr Krystyna Maksymowicz, reprezentująca Akademię Sztuki w Szczecinie, wygłosiła prelekcję na temat strategii kształcenia przez sztukę w trosce o dobrostan seniorów. Drugim prelegentem była Pani dr Anna Knyszyńska, Kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych i Terapii Zajęciowej, która przedstawiła techniki, wykorzystywane w arteterapii oraz sposoby wykorzystania arteterapii w Polsce i w innych państwach, w których arteterapia wdrożona jest w system edukacyjny i leczniczy.

W trakcie I Zjazdu Towarzystwa odbyły się również Wybory do Zarządu Towarzystwa, który ukonstytuował się w następującym składzie:

  • Prezes – dr Paulina Zabielska
  • Wiceprezes – dr Artur Kotwas
  • Sekretarz – dr Agnieszka Nieradko-Heluszko
  • Skarbnik – dr hab. Małgorzata Szkup
  • Członek Zarządu – dr Małgorzata Zimny

Równolegle ukonstytuowała się Rada Naukowa Towarzystwa, w której stanowisko Przewodniczącej Rady piastuje Prof. Beata Karakiewicz. Do Rady Naukowej Towarzystwa powołano również: Prof. Dariusza Dyczewskiego, dr. Dariusza Jeżewskiego (Prezes Polskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego) oraz dr. Pawła Wańkowicza. Zebranie przybliżyło nowym Członkom cele i zadania strategiczne, które cechować będzie Towarzystwo, wśród których warto wymienić rozwój i poszerzenie rozpoznawalności metod arteterapeutycznych oraz stworzenie strategii wykorzystania arteterapii w praktyce klinicznej.

Wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do Polskiego Towarzystwa Arteterapii Klinicznej zapraszamy do kontaktu z Zarządem w wiadomości mailowej:

SEKRETARZ ZARZĄDU - agnieszka.nieradko.heluszko@pum.edu.plfooter background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886