Kierunek Ratownictwo Medyczne z Bezpieczeństwem morskim i sektora Offshore na łamach magazynu Seaways

19.02.2024 Wydarzenia

Inicjatywy związane z nowym kierunkiem zostały bardzo dobrze przyjęte przez branżę morską nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju.

Magazyn Seaways jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych magazynów branży morskiej, wydawanych przez The Nautical Institute, która jest pozarządową organizacją o statusie doradczym przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

W wersji drukowanej magazynu ukazał się artykuł o działaniach studentów Ratownictwa Medycznego z Bezpieczeństwem morskim i sektora Offshore. Zapraszamy do lektury. Artykuł dostępny po kliknięciu w odnośnik poniżej:

Medical emergency – who are you going to call?


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886