Konferencja KRAUM – „Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie”

10.06.2024 Wydarzenia

Uczestnicy Konferencji KRAUM – „Edukacja i humanizacja we współczesnej medycynie” gościli 16-17 maja w Kołobrzegu. Spotkanie zorganizowały Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Wydarzenie było kontynuacją ubiegłorocznego spotkania pod hasłem "Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa", kiedy to przedstawiciele uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), Ministerstwa Zdrowia, ówczesnego Ministerstwa Edukacji i Nauki, środowiska akademickiego, izb, towarzystw i organizacji pacjentów rozmawiali o największych wyzwaniach systemu ochrony zdrowia. Konferencja nawiązywała również do „Kongresu Humanizacji Medycyny”, który odbył się w 2022 roku.

Obecna konferencja skoncentrowała się na edukacji i humanizacji we współczesnej medycynie oraz kształceniu przyszłych kadr medycznych i edukacji w środowisku wielokulturowym Uczestników przywitali m.in. prof. Marcin Gruchała, przewodniczący KRAUM oraz prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM. Pierwszego dnia wydarzenia rozmawiano o nowych standardach kształcenia na kierunku lekarskim, dydaktyce jako ścieżce rozwoju nauczyciela akademickiego oraz doświadczeniach związanych z wielokulturowością uczelni. Wykład pt. "Nowe standardy a jakość kształcenia – możliwości i wyzwania” wygłosił prof. Leszek Domański, prorektor ds. klinicznych. W panelach wzięli udział m.in. przedstawiciele PUM: prof. Aneta Cymbaluk-Płoska, prorektor ds. dydaktyki, prof. Janusz Moryś, przewodniczący UKJK KL, dr hab. Aleksandra Gawlikowska-Sroka, prof. PUM, prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii.

Drugi dzień konferencji dotyczył humanizacji medycyny oraz kształceniu kompetencji komunikacyjnych na kierunku lekarskim. Wykład wygłosił prof. Zbigniew Izdebski. Dr hab.  Monika Mak, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia PUM, w swoim wykładzie „Jak być humanistą w świecie medycyny?” postarała się odpowiedzieć na to ważne pytanie. W jednym z wykładów dr n. med. Ernest Tyburski odniósł się do poszukiwania człowieka wśród nowoczesnych technologii diagnostycznych i terapeutycznych w neuronaukach. Konferencję zamykały prof. Agnieszka Piwowar, prorektor ds. studentów i dydaktyki z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz prof. Edyta Paczkowska, dziekan Wydziału Medycyny
i Stomatologii.  

Ważnym efektem konferencji będzie opracowanie wytycznych, które przyczynią się do spójnego i efektywnego nauczania przyszłych lekarzy w zakresie nawiązywania z pacjentami relacji opartej na szacunku i zrozumieniu.

 footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886