Naukowcy PUM z nagrodami Ministra Zdrowia

20.10.2022 Wydarzenia

Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber w obecności Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, Członka Sejmowej Komisji Zdrowia Czesława Hoca i Rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego wręczył nagrody Ministra Zdrowia prof. dr hab. Beacie Karakiewicz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i  prof. Jerzemu Samochowcowi, prorektorowi ds. nauki. Profesorowie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie otrzymali nagrody za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w toku pełnienia funkcji w organach władz uczelni oraz za osiągnięcia naukowe. Serdecznie gratulujemy!

Prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewcz pełni funkcję kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, jest członkiem Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia. Była prezesem Towarzystwa Zdrowia Publicznego, członkiem European Public Health Association Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.     

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec jest kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM, od 2012 roku piastuje funkcję prorektora ds. nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczącym Komitetu Sterującego Psychiatrycznymi Towarzystwami Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA). Członek Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA-European Psychiatric Association) i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Alkoholizmem  (Society for Biological Research on Alcoholism - ESBRA). Laureat Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2020 i nagrody „Aktywny w Walce z Depresją".  footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886