Noworoczne spotkanie w gronie profesorów

20.01.2020 Wydarzenia

Noworoczne spotkanie Rektora PUM, prof. Bogusława Machalińskiego, zgromadziło liczne i zaszczytne grono profesorskie naszej uczelni. Oprócz uroczystej oprawy i momentu na życzenia, był to również czas podziękowań, podsumowań i planowania dalszego rozwoju uczelni.

Profesor Bogusław Machalińskiego jubileuszowy medal uznania Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za wkład w rozwój uczelni wręczył 19 aktywnym zawodowo oraz emerytowanym profesorom. Rektor pogratulował także dziesięciu profesorom nominacji, które otrzymali w 2019 roku. Natomiast Parlament Studentów w plebiscycie "dydaktyk roku"  wręczył w imieniu studentów laur „Puma” i wyróżnienia dwunastu dydaktykom wydziałów PUM.

Medal 70-lecia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie otrzymał także Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który w Jego imieniu odebrał Wiceprezydent Krzysztof Soska.

Świąteczny charakter spotkania podkreślił koncert kolęd Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod batutą prof. Ryszarda Handke. Spotkanie poprowadziła prof. Barbara Dołęgowska, prorektor ds. dydaktyki PUM.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886