O symulacji odczuć wieku starczego w TVP2

13.12.2022 Wydarzenia

Odkrywanie codzienności osób starszych, doświadczających szeregu ograniczeń w wykonywaniu podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego - uczy pokory, wyrozumiałości, cierpliwości, troskliwości oraz szacunku dla starszego człowieka. Dla polepszenia efektywności kształcenia studentów, mających w przyszłości współpracować z osobami w podeszłym wieku, w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie wykorzystywane są symulatory. 

Tym razem, o prawdziwej lekcji empatii oraz podróży w przyszłość, widzom programu „Pytanie na śniadanie” w TVP 2 opowiadały studentki 3. roku pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM – panie Aleksandra Grzesiak i Oliwia Grabiec. Podczas audycji, towarzysząca im dydaktyk przedmiotu „pielęgniarstwo geriatryczne” dr n. med. Magdalena Kamińska podkreślała jak ważna jest refleksja nad starością cudzą oraz własną oraz, że zajęcia z wykorzystaniem symulatorów odczuć wieku starczego są doskonałym narzędziem kształtowania pożądanych postaw wobec człowieka w starszym wieku. Jest to wręcz kluczowy element przygotowywania studentów pielęgniarstwa do szeroko rozumianej profesjonalnej opieki geriatrycznej. 

Dr n. med. Magdalena Kamińska, kierownik Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej w Katedrze Medycyny Społecznej Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie, konsultant wojewódzki dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego wraz ze studentami PUM zaprezentowała dwa kombinezony, które powodują m. in.: 

  • progresywne ograniczenia ruchomości w obrębie kręgosłupa oraz kończyn górnych i dolnych oraz doświadczenie związanych z wiekiem: utraty siły mięśniowej, utrudnionego utrzymania równowagi i niestabilności chodu; 
  • częściowe zaburzenie czucia powierzchniowego i głębokiego oraz funkcji manipulacyjnych w postaci chwytania przedmiotów i wykonywania precyzyjnych czynności; 
  • odmienne postrzeganie zmysłowe w obrębie narządu wzroku i słuchu (utratę widzenia obwodowego, wrażenie doświadczenia chorób oka, takich, jak zaćma, jaskra i zwyrodnienie plamki żółtej związanej z wiekiem; odbiorczy ubytek słuchu). 

 

Link do programu.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886