Ogólnopolska konferencja studentów uczelni medycznych – w PUM!

17.03.2023 Wydarzenia

Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zaprasza studentów wszystkich kierunków medycznych na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 17-18 marca br. w Rektoracie PUM.  

Wydarzenie zgromadzi uczestników z całej Polski. Będą mieli oni okazję zaprezentować swoje prace przybyłym uczestnikom i wykładowcom Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Konferencja uzyskała honorowe patronaty Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka, a także JM Rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego. Wydarzeniu przyglądać się będą patroni medialni – Telewizja Polska program 3. i Polskie Radio Szczecin. Pieczę nad przebiegiem konferencji sprawować będzie także Okręgowa Izba Lekarska i Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Zapraszamy!


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886