Olimpiada WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

29.03.2021 Wydarzenia

W XXV edycji Olimpiady udział wzięło 4,4 tys. uczniów z 346 szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. We wszystkich etapach uczniowie startowali indywidualnie. Olimpiada była trójstopniowa, objęła etapy: szkolny, okręgowy i centralny. Etap okręgowy  i część pisemną zawodów przeprowadzono w formie on-line przy współpracy z Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem Olimpiady jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół średnich problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

W tej edycji Olimpiady tematyką wiodącą była „Cukrzyca prewencja i leczenie dietą” i obejmowała cukrzycę jako wynik zaburzeń metabolicznych i błędów żywieniowych, a także zakres ryzyka rozwoju innych chorób cywilizacyjnych i roli aktywności fizycznej w leczeniu żywności funkcjonalnej, fitoterapii i suplementów w profilaktyce i wspomaganiu leczenia.

Pragnąc ułatwić młodzieży przygotowanie się do udziału w Olimpiadzie, dzięki finansowemu wparciu sponsorów, stworzono serię wydawniczą pod nazwą Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.
18. książeczka pt. „Współczesne oblicze cukrzycy i jej leczenie” pod redakcją profesorów Izabeli Gutowskiej i Jana Gawęckiego sfinansowało miasto Szczecin. Bezpłatne egzemplarze otrzymały szkoły, z których młodzież wystartowała w olimpiadzie.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Komitecie Głównym Olimpiady reprezentowały prof. dr hab. Izabela Gutowska, pełniąca funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Głównego,  dr hab. prof. nadzw. PUM Katarzyna Janda – sekretarza naukowego, dr n. med. inż. Karolina Jakubczyk – członek Komitetu Głównego.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w zdrowie społeczeństwa, zostałapowołana przez Ministra Edukacji Narodowej w grudniu 1995 roku. W dotychczasowych 25-ciu edycjach olimpiady wzięło udział 153 718 uczniów.

Więcej informacji.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886