Patronat nad klasą o profilu ratowniczym

06.11.2023 Wydarzenia

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Beata Karakiewicz i Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych Grzegorz Szyjka w obecności Wiceprezydent Miasta Szczecina Lidii Rogaś podpisali porozumienie, dzięki któremu klasa o profilu medycznym szczecińskiej samochodówki będzie mogła korzystać z profesjonalnego medycznego wsparcia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

- Młodzież przez pięć lat powinna nauczyć się tego, co będzie ich czekać na studiach ratowniczych – powiedziała prof. Beata Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM. - Uczniowie będą współpracowali z naszym kierunkiem ratownictwo i pielęgniarstwo. Otwieramy im drzwi do Centrum Symulacji Medycznej PUM, gdzie oprócz poznawania budowy karetki jako podstawowego kierunku ich kształcenia w Zespole Szkół Samochodowych, nauczą się jeszcze co w tej karetce można wykonać w celu ratowania zdrowia i życia.  

Bliska współpraca PUM ze szkołami średnimi prowadzącymi klasy profilowane, to szansa zarówno dla uczniów pragnących rozwijać swoje pasje związane z medycyną, jak i dla uniwersytetu, który ma okazję do wypromowania się i zrekrutowania przyszłych studentów.

- Oferta PUM bardzo nas zainteresowała – powiedział dyrektor Szyjka. – W szkole nasi uczniowie uczą się przede wszystkim budowy pojazdów. Mamy jednak sporą grupę uczniów, którzy chcą podnosić swoje umiejętności. Dzięki współpracy z uczelnią medyczną będą mieli okazję uczyć się od najlepszych. 

Prezydent Lidia Rogaś podkreślała wagę takiej formy edukacji. Wysoko oceniła praktyczny aspekt nauczania, dzięki któremu uczniowie będą mogli przed podjęciem decyzji o studiach o profilu medycznym zapoznać się z symulowanymi wypadkami drogowymi, zasłabnięciami, czy innymi zdarzeniami zdrowotnymi, które mogą ich spotkać na przyszłej drodze zawodowej. Pani Prezydent doceniła także współpracę Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z innymi szczecińskimi szkołami, bowiem klasa samochodowa ZSS nie jest wyjątkiem. Porozumienie o współpracy z placówkami oświatowymi Miasta Szczecin obejmuje także inne kierunki studiów PUM, również podyplomowych. Studenci służą pomocą lub odbywają praktyki w szkołach i przedszkolach, np. w dziedzinie logopedii, a uczniowie szkół średnich korzystają z zajęć w salach dydaktycznych i laboratoriach uczelni.  footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886