Pierwsza allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych w Szczecinie

26.05.2022 Wydarzenia

Zabieg przeszczepienia allogenicznego od dawcy rodzinnego po raz pierwszy w Szczecinie wykonano w marcu br. Allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych jest poważnym wyzwaniem z punktu widzenia klinicznego, bowiem materiał przeszczepowy pochodzi od zdrowego dawcy. Procedura jest bardziej złożona, wymaga wyboru odpowiedniego kandydata na dawcę komórek, zastosowania leczenia umożliwiającego przyjęcie się przeszczepu oraz profilaktyki choroby przeszczep przeciw gospodarzowi.

Oddział Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierowany przez prof. Bogusława Machalińskiego, od lipca 2018 roku realizuje i rozwija program transplantacji komórek krwiotwórczych. Działalność ośrodka spójnie wpisuje się w strategię rozwoju szpitala klinicznego PUM oraz zapewnia pacjentom z naszego regionu, jak i ościennych województw kompleksowy dostęp do wysokospecjalistycznych procedur medycznych w ramach terapii hematoonkologicznej.

Od początku działalności w Oddziale Transplantacji Szpiku wykonano z sukcesem ponad 150 autologicznych transplantacji komórek krwiotwórczych, czyli zabiegów, w których komórki pochodzą od samego pacjenta, a procedura jest wsparciem dla wysokodawkowanej chemioterapii. Ten rodzaj przeszczepienia najczęściej stosowany jest w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym oraz agresywnymi chłoniakami.

Rozpoczęcie programu allogenicznych transplantacji komórek krwiotwórczych jest ważnym osiągnięciem zespołu Oddziału Transplantacji Szpiku. Dla pacjentów z Pomorza Zachodniego z nowotworami hematologicznymi, oznacza to możliwość kompleksowego leczenia w macierzystym ośrodku. Chorzy nie będą już zmuszeni wyjeżdżać do odległych ośrodków, często długo oczekując na termin zabiegu, a regularna kontrola w okresie potransplantacyjnym będzie możliwa w macierzystej Poradni Transplantologicznej.

Leczenie poprzedzające wspomnianą na wstępie transplantację przeprowadzono we współpracy z Klinicznym Oddziałem Radioterapii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Dawczynią komórek była siostra chorej. Zabieg, który przeprowadził dr Sławomir Milczarek, zakończył się sukcesem. Pacjentka czuje się dobrze i pozostaje pod opieką Poradni Transplantologicznejfooter background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886