Pierwsze dyplomatorium kierunku farmacja Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM

25.04.2024 Wydarzenia

Pierwsze dyplomatorium kierunku farmacja Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej przeszło do historii.

Ceremonię poprowadziła Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska, przywitała Władze Uczelni, przybyłych gości, Absolwentów i ich bliskich oraz kadrę dydaktyczną.

Wydarzenie uświetniły ważne i wzruszające słowa przemawiających – JM Rektora prof. Bogusława Machalińskiego, p. Joanny Szostak – starościny roku, mgr n. farm. Michała Kasiaka Prezesa Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, dr Tamary Raińskiej-Giezek, Prezesa Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego a także wystąpienia Chóru, pocztu sztandarowego i pedli PUM.

Wzruszające chwile towarzyszyły uczestnikom szczególnie podczas składania uroczystego przyrzeczenia oraz odbierania kart absolutoryjnych, które wręczała Dziekan WFBMiML w towarzystwie Prodziekana prof. dr. hab. Mateusza Kurzawskiego.

Podczas ceremonii były również przemówienia przedstawicieli społeczności akademickiej - p. Artura Czajkowskiego, przedstawiciela Parlamentu Studentów,
p. Artura Chojnackiego, przewodniczącego Towarzystwa Studentów Farmacji, p. Magdaleny Zawadzkiej przewodniczącej Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Zostały również przyznane nagrody studentom, którzy uzyskali wysoką średnią z ocen oraz wyróżniono starostów grup za aktywność organizacyjną.
Dumni rodzice i nauczyciele nagradzali absolwentów gromkimi owacjami.

Kształcenie studentów na tym kierunku studiów nie byłoby możliwe bez zaangażowania i dużej determinacji Pani prof. dr hab. Barbary Gawrońskiej-Szklarz oraz Pani prof. dr hab. Anny Jakubowskiej, która pełniła funkcję Dziekana w czasie tworzenia kierunku. Ich zaangażowanie i nieoceniona pomoc w kwestiach administracyjnych, wizja i umiejętność patrzenia w przyszłość pozwoliły na urzeczywistnienie marzenia o kształceniu farmaceutów na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
Za to otrzymały gorące podziękowania.

Wspaniała atmosfera, oprawa artystyczna zapewniły wszystkim niezapomniane wrażenia. Uroczystość odbyła się 22 kwietnia br. w Auli Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886