PIERWSZY EGZAMIN OSCE W CSM

18.02.2021 Wydarzenia

W Centrum Symulacji Medycznej PUM po raz pierwszy przeprowadzono egzamin OSCE. Obył się w dniach 16-17 lutego br. z przedmiotu Badanie Fizykalne. Udział w nim wzięło 113 studentów kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo II roku I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Egzamin OSCE przygotowali pracownicy Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa, a dwanaście zadań egzaminacyjnych oceniał zespół nauczycieli akademickich – lekarze i pielęgniarki.

Egzamin OSCE (Objective Structured Clinical Examination), czyli Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny, jest narzędziem oceny umiejętności klinicznych, pozwalającym na dokładną ewaluację efektów kształcenia. Kompetencje oceniane są przy pomocy list kontrolnych (checklist), będących zobiektywizowaną formą szczegółowych kryteriów ewaluacji. Poza technicznymi umiejętnościami oceniany jest także sposób komunikacji, zapewnienie bezpieczeństwa oraz poszanowanie praw pacjenta. Podczas wykonywania zadań studenci są obserwowani przez egzaminatorów, przebywających w Sali Nadzoru Wizyjnego, z której prowadzona jest bieżąca ocena.

CSM PUM został zaprojektowany nie tylko dla prowadzania zajęć praktycznych, ale również z myślą o egzaminach. Do dyspozycji mamy 6 sal, które są w pełni monitorowane i wyposażone w urządzenia nasłuchowe.

Naszym studentom życzymy powodzenia zarówno podczas ćwiczeń jak i egzaminów!footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886