Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych

10.02.2023 Wydarzenia

Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie zapraszają przedstawicieli różnych zawodów medycznych, studentów, a także wolnych słuchaczy na XXVII Konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych”, która odbędzie się w formule on-line w sobotę 18 marca 2023 r w godzinach 10:00-14:00.

Wiosenna edycja odbędzie się pod hasłem „Ciąża – aspekty kliniczne i laboratoryjne. Nerki – co ma szczególny wpływ na diagnostykę zaburzeń ich funkcji?”. Wśród problematyki poruszanej w trakcie sympozjum znajdą się m.in. zagadnienia związane z wyzwaniami i trudnościami diagnostycznymi w praktyce ginekologicznej, sytuacjami klinicznymi stanowiącymi swoiste punkty alarmowe w przebiegu ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania funkcji nerek u ciężarnych, a także właściwym planowaniem i prowadzeniem ciąży w szczególnych sytuacjach klinicznych – u pacjentek chorych na układowe choroby tkanki łącznej. Część druga uzupełniona będzie kliniczną i laboratoryjną oceną aktualnego stanu związanego z diagnozowaniem uszkodzenia funkcji nerek i próbą odpowiedzi na pytanie: Czy choroby nerek rozpoznawane są zbyt rzadko i zbyt późno?

Dostęp do platformy konferencyjnej możliwy będzie przez 7 kolejnych dni od zakończenia konferencji, tj. do 26 marca do godz. 12:00.

Więcej informacji o konferencji i rejestracja.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886