Praktyczne warsztaty USG płuc w CSM PUM

26.03.2021 Wydarzenia

Z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa PUM i we współpracy z Fundacją „Mocni na Starcie" w Centrum Symulacji Medycznej PUM odbyły się warsztaty z tematyki USG płuc.

Zajęcia odbyły się w 24 marca i udział w nich wzięło 24 studentów V i VI roku kierunku lekarskiego. Przyszli lekarze wykazali się dużą wiedzą, zaangażowaniem oraz chęcią zgłębienia praktycznych umiejętności. Gratulujemy!

Ten rodzaj warsztatów uzupełnia kilkuletni tok studiów o możliwość odbycia praktyk ze sprzętem ultrasonograficznym, skonfrontować wiedzę teoretyczną z rzeczywistością. taka praca na aparacie USG pozwala studentom nauczyć się obsługi sprzętu, właściwie odczytywać obraz i stawiać trafną diagnozę. Podczas tych warsztatów odbyły się również wykłady, np. na temat badania USG płuc pacjentów zakażonych COVID-19.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886