Priorytetem jakość kształcenia kadr medycznych

12.05.2023 Wydarzenia

Uczestnicy Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), która odbyła się w kwietniu br. w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, skoncentrowana była na omówieniu standardów kształcenia lekarzy i innych specjalistów w zawodach medycznych. KRAUM pracuje nad rekomendacjami i listą dobrych praktyk w tym zakresie. 

Nieustające obawy o utrzymanie wysokiej jakości kształcenia kadr medycznych wiążą się z między innymi z faktem, że nie tylko systematycznie rośnie liczba studentów na uczelniach medycznych, ale i coraz więcej uczelni niemedycznych jest zainteresowanych uruchomieniem kierunku lekarskiego. Postulaty w tej kwestii wybrzmiały również podczas konferencji organizowanej przez KRAUM. Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że intencją planowanych zmian jest upraktycznianie nauczania. Aktualne prace nad projektem rozporządzenia prowadzone przez resort zdrowia wspólnie z resortem edukacji i nauki dotyczą standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, jednak zgodnie z przedstawionymi planami w przyszłości obejmą także pielęgniarstwo i położnictwo, a następnie fizjoterapię, medycynę laboratoryjną, farmację i ratownictwo medyczne.

Uczestnicy konferencji KRAUM dyskutowali w ramach czterech paneli, dotyczących jednolitych zasad kształcenia przyszłych lekarzy, nowoczesnych metod edukacji, współpracy specjalistów różnych dziedzin medycyny w ramach udzielania kompleksowych świadczeń oraz komunikacji z chorymi. Przedmiotem pracy grup roboczych były rekomendacje KRAUM na temat kształcenia w zawodach medycznych, informatyzacji procesu dydaktycznego, kompetencji dydaktycznych oraz procedur jakości kształcenia.

W imieniu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w konferencji uczestniczyli prorektor ds. dydaktyki prof. Aneta Cymbaluk-Płoska, prorektor ds. klinicznych prof. Leszek Domański, dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii dr hab. Edyta Paczkowska, prof. Janusz Moryś, kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku lekarskim. oraz przewodniczący Parlamentu Studentów p. Damian Durys.

Patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886