Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak została wybrana na Przewodniczącą-Elekta Asocjacji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na kadencję 2025-2027.

12.02.2024 Wydarzenia

Wybór prof. E. Płońskiej-Gościniak na Przewodniczącą-Elekta jest kontynuacją jej działalności organizacyjnej w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym, w którym pełniła przez 2 kadencje funkcję członka Zarządu Głównego, funkcję Przewodniczącej Komisji Inicjatyw Klinicznych oraz Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Sekcji Echokardiografii PTK. 
Asocjacja Wad Zastawkowych Serca polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) liczy ponad 500 członków.

Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak obecnie pełni funkcję koordynatora i badacza głównego wieloośrodkowego rejestru zastawkowego Asocjacji Wad Zastawkowych Serca. Jest redaktorem podręcznika „Valve Heart Team. Kompendium Zastawkowe” pod patronatem Sekcji Wad Zastawkowych Serca, Sekcji Kardiochirurgii i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Od kilkunastu lat jest redaktorem corocznych monografii Standardów Kardiologicznych w kontekście echokardiografii pod patronatem Asocjacji Echokardiografii i Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK. 
Prof. Płońska-Gościniak współtworzy Opinie Ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące wad zastawkowych serca – zastosowania echokardiografii obciążeniowej, postępowania w wadach zastawkowych serca u pacjentów z Covid-19 oraz postępowania u pacjentów onkologicznych z wadami zastawkowymi serca. Jest też współautorką poprzednich europejskich standardów infekcyjnego zapalenia wsierdzia. 

Serdecznie gratulujemy


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886