Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec w Radzie Programowej Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego z Psychiatrii.

12.05.2024 Wydarzenia

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, prorektor ds. nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz kierownik Kliniki Psychiatrii PUM, a także wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, reprezentując władze Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, został zaproszony do współtworzenia Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego z Psychiatrii. W ramach tego procesu, prof. Samochowiec dołączył do nowo powołanej Rady Programowej Egzaminu, reprezentującej kierownictwo trzech działających stowarzyszeń: Europejskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego (EPA), Sekcji Psychiatrii Unii Europejskich Specjalistów Medycznych (UEMS) oraz Europejskiej Federacji Stażystów Psychiatrycznych (EFPT).

Proces tworzenia egzaminu opiera się na doświadczeniach innych dziedzin specjalizacji medycznej, gdzie współpraca między europejskimi stowarzyszeniami naukowymi a UEMS okazała się skuteczna. Unikalną cechą Egzaminu Europejskiego Komitetu Egzaminacyjnego z Psychiatrii jest uwzględnienie różnorodnych perspektyw interesariuszy od samego początku, w tym opinii stażystów psychiatrycznych i młodych psychiatrów. Jest to pierwszy przykład europejskiego egzaminu, w którym potencjalni uczestnicy aktywnie uczestniczą w jego organizacji, zapewniając staranne uwzględnienie ich potrzeb.

W ramach pierwszego etapu prac, EFPT i EPA ECPC wspólnie zebrali opinie ponad 400 stażystów psychiatrycznych i młodych psychiatrów z 40 krajów europejskich. Ich opinie, po analizie, przeważająco poparły utworzenie egzaminu i informowały etapy jego rozwoju.

Pierwsze warsztaty dotyczące pisania egzaminu odbędą się już w czerwcu, a egzamin planowany jest na rok 2025. Proces ten ma na celu wpływanie na efekty kształcenia przyszłych specjalistów psychiatrycznych oraz harmonizację standardów zawodowych w całej Europie, co jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości opieki psychiatrycznej.

Szczegółowe opracowanie oraz niezbędne linki znajdziecie Państwo w dołączonym PDF poniżej:

benchmarking-psychiatry-in-europe-and-beyond-the-european-board-exam-of-psychiatry.pdf


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886