Profesor PUM konsultantem krajowym w dziedzinie pediatrii

14.04.2023 Wydarzenia

Prorektor ds. rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski 4 kwietnia 2023 r. został powołany przez Ministra Zdrowia na konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii. Nominację prorektorowi wręczył Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber w obecności Posła na Sejm RP Czesława Hoca oraz Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, który jednocześnie podziękował profesorowi za wieloletnią współpracę w roli Konsultanta Wojewódzkiego.

Prof. Peregud-Pogorzelski serdeczne gratulacje przyjął także od towarzyszącego mu w uroczystości rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego. W wydarzeniu udział wzięli także prorektor ds. klinicznych prof. Leszek Domański oraz dyrektorzy uniwersyteckich szpitali klinicznych dr Konrad Jarosz i dr Marcin Sygut.

Profesor Jarosław Peregud-Pogorzelski ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie, stopień naukowy doktora otrzymał w 1992 r., habilitował się w 2002 r. Jest specjalistą w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej, onkologii klinicznej i hematologii. Jest prorektorem ds. rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz kierownikiem Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej PUM. Pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jest jednym z inicjatorów powołania Parlamentarnego Zespołu ds. dzieci, członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. opracowania strategii „Zdrowie dzieci”, członkiem Zespołu ds. dzieci przy Radzie Ochrony Zdrowia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Redaktor naczelny czasopisma „Pediatria po Dyplomie”. Przez 15 lat był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.

Konsultanci krajowi inicjują badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań, prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie, doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych. Do ich zadań należy także opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski. Doradzają także przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.



footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886