Projekt ZDROWIE

24.02.2023 Wydarzenia

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusław Machaliński i Prezes Polskiego Radia Szczecin Wojciech Włodarski podpisali porozumienie o współpracy w zakresie promowania wiedzy medycznej poprzez przekaz medialny. Nadrzędnym celem obu stron jest kształtowanie wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego zachowań prozdrowotnych m.in. poprzez informowanie opinii publicznej o postępach medycyny.

W ramach współpracy powstawać będą projekty z udziałem naukowców Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i pracowników obu szpitali uniwersyteckich. Na antenie PR Szczecin usłyszymy ekspertów z różnych dziedzin medycyny omawiających problemy zdrowotne nurtujące mieszkańców naszego regionu, informujących o najnowszych osiągnięciach uczelni i  szpitali klinicznych, a także przedstawiających ofertę edukacyjną kierowaną do potencjalnych studentów.  

Ustalono już formułę dla pierwszego cyklu audycji pod tytułem „Projekt zdrowie”. Emisje planowane są w środy o godz. 19:40, a omawiana problematyka będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie słuchaczy radia.

- Podjęliśmy współpracę i wyzwanie, ażeby promować postawy prozdrowotne w naszym regionie i mieć wpływ na poprawę jakości życia. W społeczeństwie mamy trudny czas, mamy problemy jeśli chodzi o stan zdrowia ludzi, stan profilaktyki, dlatego taka forma współpracy to jest wielka szansa. - mówi prof. Machaliński i dodaje – Chcemy, by w przestrzeni publicznej zagościło jeszcze więcej informacji, które przydadzą się pacjentom. Będziemy informować także o ofercie uczelni.

- Cieszę się, że PUM przyjął zaproszenie do współpracy i, że będziemy mogli z pomocą naukowców namawiać naszych słuchaczy do zdrowego trybu życia. To będzie oferta przede wszystkim dla pacjentów. – dodał Prezes Włodarski – Będziemy informowali o wszystkich możliwościach, które dają mieszkańcom naszego regionu szpitale kliniczne PUM. Poinformujemy o nowych technologiach medycznych, które są stosowane, o tych wszystkich sukcesach, które bez wątpienia notują na wysokiej pozycji uczelnię i jej szpitale kliniczne.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886