PUM uczelnią dostępną

18.12.2020 Wydarzenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny uzyskał w drugim konkursie „Uczelnia dostępna” ponad 4,8 mln zł dotacji na dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oprócz podnoszenia świadomości pracowników w przedmiotowym zakresie, a także fizycznej likwidacji architektonicznych barier i dostosowania komunikacji w przestrzeni uczelni do nowych wymogów – PUM wdroży nowe narzędzia komunikacyjne i informacyjne oraz technologie wspierające edukację, a z działań miękkich – szkolić będzie także kadrę, m.in. ucząc języka migowego.

Temu procesowi towarzyszyć będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych, a w konsekwencji wzrost kompetencji kadry, co w uczelni przełoży się na poszerzenie oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

W tej edycji konkursu „Uczelnia dostępna” wpłynęło 87 wniosków, z czego zakwalifikowało się 33 na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 144 mln zł. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie znalazł się w gronie wnioskodawców najwyżej ocenionych.

Projekty beneficjentów będą finansowane z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jako kolejne działanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886