PUM w zwycięskim konsorcjum

08.12.2020 Wydarzenia

W konkursie Agencji Badań Medycznych na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) zwyciężyło konsorcjum pod przewodnictwem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z udziałem wielu polskich jednostek naukowych, w tym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Grant Agencji Badań Medycznych pozwoli medycznemu konsorcjum wdrożyć ultranowoczesną terapię onkologiczną. Ma ona w zamierzeniu być znacząco tańsza, a jednocześnie nie mniej zaawansowana technologicznie, co w zdecydowany sposób zwiększy liczbę leczonych pacjentów i ich szanse na wyleczenie.

- Mamy nadzieję, że rozwój i docelowo łatwiejszy dostęp do polskiej terapii adoptywnej sprawi, że onkologiczni pacjenci będą mieć większą szansę na przezwyciężenie choroby i powrót do zdrowia. Perspektywa takiej dostępności już powoduje, że projekt jest bezprecedensowy. Dotychczas zaledwie kilka osób w Polsce miało szansę zostać poddanym terapii CAR-T i to w odległej linii leczenia. Cieszymy się, że jako partner w projekcie będziemy mogli zaoferować najnowocześniejszą immunoterapię naszym pacjentom w Ośrodku Transplantacji Szpiku w SPSK1 PUM. Jesteśmy ponadto odpowiedzialni za obszar badań przedklinicznych, które będziemy prowadzić w Zakładzie Patologii Ogólnej PUM. – mówi prof. Bogusław Machaliński, uczestnik konsorcjum, rektor PUM.

W dłuższej perspektywie naukowcy mają plan dopracowania programu leczenia tak, by był refundowany i wykorzystywany na szeroką skalę w Polsce. Będzie mógł objąć leczeniem pacjentów chorych nie tylko na agresywne postacie chłoniaka, czy ostrą białaczkę, ale również na inne nowotwory hematoonkologiczne, takie jak np. szpiczak plazmatycznokomórkowy.

Szacunki Agencji Oceny Technologii Medycznych pokazują, że koszt leczenia 50 pacjentów to ponad 70 mln złotych. Grant Agencji Badań Medycznych o wartości 100 mln zł zapewni leczenie ponad trzykrotnie większej liczbie osób. ABM ocenia, że technologia CAR-T może być nawet 10 razy tańsza niż obecnie i z racji dużego potencjału wciąż będzie się rozwijać.

Immunoterapia CAR-T jest przykładem najbardziej spersonalizowanej formy terapeutycznej. Dla każdego pacjenta produkowany jest „lek” na bazie jego własnych limfocytów. Terapię stosuje się u chorych, u których doszło do nawrotu choroby lub poprzednie leczenie okazało się nieskuteczne. Taką pomoc będzie mogło otrzymać kilkuset pacjentów rocznie. Zdaniem ABM, polscy naukowcy są gotowi tę technologię wdrożyć na stałe do polskiego systemu ochrony zdrowia.

Konsorcjum pod kierownictwem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegoma charakter otwarty i mogą dołączać do niego kolejne jednostki. To z pewnością pozytywnie wpłynie na efektywność prac badawczych.

Aktualność ABM


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886