Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej PUM

28.09.2023 Wydarzenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 mln złotych z Agencji Badań Medycznych na stworzenie wyspecjalizowanego i nowoczesnego Centrum specjalizującego się w dziedzinie medycyny cyfrowej.

RCMC to innowacyjny projekt, który ma na celu stworzenie platformy do integracji i analizy danych biomedycznych. Centrum skonsoliduje zasoby biobanku, dane medyczne dwóch szpitali uniwersyteckich (SPSK nr 1 i SPSK nr 2) oraz zespołów badawczych jednostek Uniwersytetu. Dzięki tej infrastrukturze możliwe będzie przechowywanie i udostępnianie materiału klinicznego wraz z danymi genetycznymi, epigenetycznymi i klinicznymi generowanymi na potrzeby rozwoju badań biomedycznych napędzanych systemami ochrony zdrowia. Ponadto ścisła współpraca z Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) pozwoli na rozwój, popularyzację i upowszechnienie wyników badań, ale co istotne stanie się źródłem łatwo dostępnej i bezpiecznej informacji o prowadzonych badaniach klinicznych.

Fundusze na utworzenie tego nowoczesnego i jedynego w regionie pomorza zachodniego ośrodka przekazał rektorowi PUM prof. Bogusławowi Machalińskiemu prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, w obecności posłów na Sejm RP oraz z udziałem Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego. W uroczystości uczestniczyli także Rada Uczelni oraz kierownicy jednostek badawczych uczelni: Profesorowie Andrzej Ossowski (kierownik Zakładu Genetyki Sądowej), Tomasz Wojdacz (kierownik Samodzielnej Pracowni Epigenetyki Klinicznej) i Miłosz Parczewski (kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Odporności), a także Dyrektorzy obu Szpitali Klinicznych, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych i Centrum Transferu Technologii PUM. Każdy z zespołów zapewni wyspecjalizowaną wiedzę naukową, w tym genetyczną, epigenetyczną oraz wirusologiczną i epidemiologiczną.

Najważniejszym elementem RCMC PUM będzie nowoczesna infrastruktura biobanków, oparta na już istniejącym biobanku Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Głównym źródłem materiału klinicznego i danych zdeponowanych w RCMC będą dwa szpitale uniwersyteckie włączone w struktury RCMC PUM.

Stworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC) będzie służyć zarówno analizie danych, wsparciu badań klinicznych i opieki szpitalnej w obszarze rozwiązań cyfrowych, jak i analizie retrospektywnej. W ramach jednostek powstanie zaplecze pozwalające na bezpośrednią analizę danych uzyskanych z próbek biologicznych pochodzących od uczestników badań klinicznych.

- To wielka przyjemność być dzisiaj z Państwem. Myślę, że jest to święto uczelni, święto społeczności akademickiej, ale przede wszystkim takie małe święto pacjentów. To co robimy poprzez tworzenie infrastruktury badawczej to zwiększanie dostępności do najnowocześniejszych terapii dla pacjentów. Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej powstanie w Polsce 18. Przekazujemy na zbudowanie tej infrastruktury ponad pół miliarda złotych – powiedział prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński i dodał – W ciągu  ostatnich kilku lat Pomorski Uniwersytet Medyczny dzięki dobremu zarządzaniu i wsparciu rządu staje się jedną z najlepszych uczelni w Polsce, uczelni w którą z przyjemnością inwestujemy każdą złotówkę, realizując dobre projekty naukowe i dobre badania kliniczne. Naszą rolą, rolą decydentów, jest tworzenie właściwego ekosystemu do rozwoju nauki, by znakomita kadra naukowa jaka jest tutaj w Szczecinie doskonale go wykorzystywała. – podsumowuje prezes ABM – Temat medycyny cyfrowej jest tematem, z którym będziemy musieli zmierzyć się nie tylko w Polsce, ale myślę, że na poziomie całej Europy. Mam nadzieję, że ten projekt będzie się rozwijał tak jak wszystkie inne, które są w PUM prowadzone, że będziemy mogli dalej wspierać uniwersytet również poprzez badania kliniczne, by naukowcy mogli wykonywać naukę na najwyższym, światowym poziomie. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Dziękuję panie Rektorze i trzymam kciuki za powodzenie.

Dzięki alokowanym środkom, 18 jednostek z całej Polski utworzy infrastrukturę umożliwiającą dostęp do dużej liczby wiarygodnych danych, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad źródłami, które je generują. Stworzenie RCMC przyczyni się do rozwoju rozwiązań IT z zakresu medycyny cyfrowej pozwalających na analizę danych medycznych czy narzędzi ułatwiających pracę lekarzy. Przełoży się to  na poprawę skuteczności leczenia pacjentów i ich dostępu do innowacyjnych terapii, co w efekcie pozwoli zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczeństwa i zlikwidować bariery obecnie występujące w systemie opieki medycznej.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886