Sejmowa Komisja Zdrowia w PUM

20.10.2022 Wydarzenia

19 października br. w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Posłowie rozpoczęli dzień od wizyty w Centrum Symulacji Medycznej PUM, a następnie obradowali w Sali Rad Wydziałów w Rektoracie.

W debacie członków Komisji Zdrowia Pomorski Uniwersytet Medyczny był omawiany jako przykład dynamicznego rozwoju polskich uczelni medycznych oraz unowocześniania metod nauczania medycyny i nauk o zdrowiu. Posłowie RP mieli okazję na żywo przyjrzeć się zajęciom studentów, które prowadzone były w Centrum Symulacji Medycznej PUM, mogli osobiście zapoznać się z nowoczesną bazą dydaktyczną oraz możliwościami jakie dają ćwiczenia na symulatorach.

Osiągnięcia uczelni przedstawił rektor PUM prof. Bogusław Machaliński, którzy podkreślił, że CSM PUM nie jest jedynym obiektem dydaktycznym, który w ostatnich latach uniwersytet oddał na potrzeby nauczania studentów. Zaprezentował także Centrum Egzaminów Testowych oraz Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 3, gdzie naukę pobierają m.in. studenci farmacji. Prof. Machaliński przedstawił także już zrealizowane i najbliższe inwestycje, które są i będą przeznaczone dla studentów oraz pacjentów naszego regionu – m.in. Centrum Kliniczne Operacji Robotycznych w SPSK nr 2 PUM, Ginekologia w SPSK nr 2 PUM, rozpoczynająca się już budowa Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum i planowana budowa Przyklinicznych Poradni Specjalistycznych dla Dorosłych i dla Dzieci, Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci w SPSK nr 1 PUM w Szczecinie. Wypowiedź Rektora PUM uzupełniła prorektor ds. dydaktyki dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska. Zaprezentowała działania jakie podejmuje uczelnia na rzecz studentów, nie tylko te edukacyjne, ale również budujące tożsamość i wspólnotę akademicką. Doskonałym przykładem jest „Spacerek na uniwerek” – inicjatywa PUM wspólnego przemarszu szczecińskich uczelni w dniu inauguracji roku akademickiego ulicami miasta. Prorektor Cymbaluk-Płoska podkreśliła także 16% wzrost liczby studentów jaki w ostatnich 3 latach odnotował PUM (z 4540 do 5260 osób).

Kolejnymi prelegentami podczas posiedzenia byli prof. Leszek Sagan i dr hab. Andrzej Ossowski. Zaprezentowali osiągnięcia naukowe w swoich dziadzinach i znaczenie unowocześniania medycyny dla rozwoju nauki, lecznictwa i oczywiście dydaktyki. Prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan przedstawił obecne możliwości przeprowadzania skomplikowanych zabiegów operacyjnych na mózgu i rdzeniu kręgowym w kierowanej przez Niego Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej. Dotychczas większość skomplikowanych i trudnych przypadków była nieoperacyjna, bądź możliwa do wykonania w amerykańskich ośrodkach. Dr. hab. n. med Andrzej Ossowski natomiast zaprezentował efekty pracy Zakładu Medycyny Sądowej, który zajmuje się m.in. identyfikacją ekshumowanych ofiar totalitaryzmów na podstawie materiałów genetycznych. Zaprezentował osiągnięcia PUM z badań prowadzonych na Westerplatte, w Działdowie, Kamieniu Pomorskim, czy w amerykańskim Teksasie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber podsumował wystąpienia omawiając inne uczelnie posiadające nowoczesną infrastrukturę oraz zaprezentował nową perspektywę kształcenia – upraktycznienie. Wymienił cele ministerstwa jakimi są m. in. zmniejszenie liczby godzin przedmiotów teoretycznych realizowanych w pierwszych latach kształcenia i zwiększenie liczby godzin przedmiotów nauczania przedklinicznego/klinicznego oraz koncentracja na praktycznych formach zajęć kształtujących umiejętności przez częściową rezygnację z seminariów.

- Centra Symulacji Medycznej zapewniają praktyczną naukę zawodu i w to będziemy inwestować. – zapowiedział Piotr Bromber, Wiceminister Zdrowia i dodał – Inwestujemy w kompetencje i umiejętności.

W dyskusji jaką poprowadził zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia Czesław Hoc – posłowie rozmawiali również o zmianach w egzaminach lekarskich i stażach. Przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos podsumował spotkanie jako bardzo merytoryczne i ważne dla budowania obrazu potrzeb edukacyjnych i leczniczych w Polsce oraz widzenia szans i potrzeb z innych perspektyw, a te dają ośrodki oddalone od Warszawy.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886