Silna reprezentacja Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w Plebiscycie "Osobowość Roku 2023"

13.05.2024 Wydarzenia

Wśród nominowanych znalazło się aż jedenastu przedstawicieli  PUM. W grupie wybitnych naukowców i specjalistów oraz osób związanych z uczelnią  nominacje do tytułu "Osobowość Roku 2023" w kategorii Nauka otrzymali:

- prof. Katarzyna Kotfis,

Nominacja za:

Znaczące osiągnięcia naukowe docenione nagrodą Ministra Zdrowia

- prof. Jan Lubiński

Nominacja za:

Prowadzone badania nad dziedzicznymi nowotworami oraz ich wpływem na praktykę kliniczną

- prof. Bogusław Machaliński,

Nominacja za:

Wkład w rozwój nauki i praktyki medycznej w Polsce

- prof. Jerzy Samochowiec,

Nominacja za:

Badania naukowe w dziedzinie psychiatrii

- prof. Miłosz Parczewski,

Nominacja za:

Pracę badawczą oraz zaangażowanie w walkę z chorobami zakaźnymi, w tym za kierowanie Kliniką Chorób Zakaźnych PUM

- prof. Mieczysław Walczak,

Nominacja za:

Badania i pracę kliniczną w dziedzinie pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, a także za wkład w organizację opieki zdrowotnej

- dr hab. n. med. Bartłomiej Baumert,

Nominacja za:

Uzyskanie grantu NCN MINIATURA 7 na badania pt.:” Profil immunologiczny oraz mechanizmy rozwoju lekoodporności u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym leczonych lekami immunomodulującymi”.

- dr hab. n. med. Bogusz Aksak-Wąs,

Nominacja za:

uzyskanie grantu NCN MINIATURA 7 na badania pt.: „Wpływ receptorów wyczerpania immunologicznego PD-1 i PD-1 ligand, na odbudowę immunologiczną chorych zakażonych HIV-1, w zależności od subtypu wirusa”.

- dr n. med. Karolina Kot

Nominacja za:

Dotychczasową działalność naukową wyróżnioną stypendium dla wybitnych młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

- dr n. med. o zdr. i Ewelina Lachowicz,

Nominacja za:

Pracę doktorską nagrodzoną przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne

- Aleksandra Gołąb.

Nominacja za:

Znaczące osiągnięcia naukowe docenione stypendium Ministra Zdrowia

 

Ta prestiżowa nominacja  to kolejny dowód na wysoką jakość badań i osiągnięć naukowych reprezentowanych przez wybitnych członków społeczności akademickiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Głosowanie w plebiscycie "Osobowość Roku 2023" już trwa! Zachęcamy do oddawania swoich głosów na wybitnych przedstawicieli PUM.

Link do głosowania

Głosowanie będzie trwać do czwartku, 4 lipca 2024 r., do godz. 20:30.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886