Spotkania Noworoczne 2024

15.01.2024 Wydarzenia

Podsumowanie roku 2023, wyjątkowy rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz plany na kolejne lata to najważniejsze elementy Noworocznych Spotkań  zorganizowanych przez władze PUM.

Nowy rok to czas refleksji nad tym co już zostało dokonane i moment na planowanie oraz realizację nowych inicjatyw. Podczas noworocznych spotkań władz uczelni z kadrą naukową i pracownikami administracji nie zabrakło życzeń i podziękowań, ale także podsumowania  ubiegłych lat, które obfitowały w liczne działania i inwestycje.

Podczas spotkania Rektora z pracownikami PUM, dokonano przeglądu najważniejszych wydarzeń z ostatnich miesięcy.  Uczelnia umacnia swoją silną pozycję wśród polskich uczelni medycznych, czego dowodem jest bardzo wysoka pozycja naszych jednostek w ewaluacji naukowej, awans w corocznym ogólnopolskim rankingu „Perspektywy” oraz coraz lepsze wyniki naszych absolwentów podczas LEK i LDEK. W ocenie resortu edukacji i nauki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zdobył najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. To potwierdzenie wysokiego poziomu nauczania i badań. W ostatnich latach Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dokładał starań do rozbudowy swojej infrastruktury. Studenci farmacji rozpoczęli naukę w nowoczesnym Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki nr 3 przy placu Polskiego Czerwonego Krzyża, w otoczeniu którego na ukończeniu jest budowa nowoczesnej Uniwersyteckiej Wytwórni Farmaceutycznej. Kamieniem milowym w rozbudowie infrastruktury PUM jest budowa przełomowej inwestycji kliniczno-dydaktyczno-badawczej. Ten nowoczesny kompleks z pewnością wpłynie na rozwój specjalistycznych jednostek uczelni oraz wesprze jej zaplecze dydaktyczne, tworząc jednocześnie bazę dla zespołu poradni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1  im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie. Warto również wspomnieć o otwarciu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych oraz najnowszych projektach PUM - Centrum Medycyny Cyfrowej Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Medycznych. Wszystkie  inwestycje znacząco podniosą jakość warunków kształcenia, prowadzenia badań naukowych i leczenia pacjentów.

Rektor PUM, Prof. Bogusław Machaliński podkreślił podczas  pierwszego spotkania w Nowym Roku, że ten niezwykły rozwój był możliwy dzięki zaangażowaniu wspaniałej kadry naukowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W trakcie noworocznego spotkania gratulował również naukowcom, którzy w minionym roku uzyskali tytuł profesora.

Spotkanie Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie to nie tylko podsumowanie osiągnięć, ale także wizja przyszłości, w której rozwój naukowy, dydaktyczny i opieka medyczna stanowią priorytet. Obok rozwoju naukowego, dydaktycznego i leczniczego, rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie nie byłby możliwy bez pracowników administracji Uczelni. Jak podkreślał w swoim noworocznym podsumowaniu Przewodniczący Rady Uczelni mec. Andrzej Lubiniecki -To pracownicy administracji są szkieletem na, którym osadzone są pozostałe działania, by w efekcie stworzyć cały zdolny do działania organizm jakim jest Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Ostatnie lata na PUM to czas intensywnego rozwoju infrastrukturalnego, dydaktycznego i leczniczego oraz niepodważalnych sukcesów w ich realizacji - podsumowywał Kanclerz Uczelni Krzysztof Goralski.  

Z dniem rozpoczęcia nowego roku, szpitale PUM zmieniły nazwę na "Uniwersyteckie Szpitale Kliniczne", podkreślając jakość akademicką. Ta zmiana ma odzwierciedlić nie tylko ich funkcję leczniczą, ale również dydaktyczną i naukowo-badawczą. Nauczanie i jego jakość jest jednym z najważniejszych priorytetów PUM. Ubiegły rok obfitował w wzmocnienie inwestycyjne obu Szpitali PUM – Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 realizuje dwa niezwykle ważne projekty: budowę Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci oraz Ponadregionalnego Centrum Onkologii Klinicznej i Transplantacyjnej. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 dopiero zakończył realizację bardzo ważnego dla całego miasta i regionu zadnia - Rozbudowa Klinik Ginekologicznych.

Rok 2023 przyniósł również prestiżową Nagrodę Zaufania Złoty Otis 2023 dla Prof. Bogusława Machalińskiego, Rektora PUM, którego doceniono za "bezprecedensowy rozwój uczelni". Przypomnijmy, że Ranking "Perspektywy" 2023 roku jednoznacznie potwierdza, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest od lat najlepszą uczelnią na Pomorzu Zachodnim. Jak podkreśla Rektor PUM Prof. Bogusław Machaliński: „Tworzymy doskonałe warunki do kształcenia przyszłych medyków w różnych dziedzinach, a także bazę leczniczą dla pacjentów nie tylko ze Szczecina, ale z całej Polski".   Idee rozwoju  zaplecza leczniczego ale również innowacyjne inwestycje i wdrożenia przyświecają głównemu hasłu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie: “Uczymy pomagać nowocześnie”. footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886