Spotkanie matchmakingowe do projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

15.03.2022 Wydarzenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. w związku z ogłoszeniem III konkursu na przyznanie Minigrantu w ramach projektu pn. "Inkubator Innowacyjności 4.0" organizują spotkanie matchmakingowe, podczas którego będą mieli Państwo niepowtarzalną okazję nawiązać współpracę z naukowcami obu instytucji.

Serdecznie  zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych, studentów, doktorantów oraz zespoły badawcze obu uczelni do przedstawienia swoich jednostek bądź swoich pomysłów 18 marca 2022 roku o godzinie 10:30. Spotkanie odbędzie się w formie online.
Link do spotkania.

Korzyści:

  • możliwość spotkania potencjalnego partnera do współpracy,
  • możliwość utworzenia interdyscyplinarnego zespołu badawczego do wspólnych projektów,
  • zapoznanie się z nowymi trendami i technologiami w medycynie oraz w przemyśle morskim,
  • znalezienie nowych rozwiązań dla pomysłów i projektów,
  • wymiana informacji na poziomie międzyuczelnianym.

W przypadku podjęcia inicjatywy utworzenia interdyscyplinarnego projektu, serdecznie zachęcamy do złożenia wniosku o jego dofinansowanie w ramach III konkursu Inkubatora Innowacyjności 4.0! Termin składania wniosków konkursowych upływa w dniu 28 marca 2022 r. o godzinie 10:00!

Zapraszamy również na naszą stronę internetową, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat konkursu.

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Przypominamy, że współpraca między naszymi Uczelniami jest wysoko ceniona przez Radę Inwestycyjną, przyznającą dofinansowanie na realizację projektów B+R.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886