Spotkanie noworoczne z JM Rektorem PUM

11.01.2022 Wydarzenia

W noworocznym spotkaniu z JM Rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusławem Machalińskim, które odbyło się w Rektoracie uczelni 10 stycznia 2022 r. udział wzięli przedstawicie Rady Uczelni, Senatu, prorektorzy, dziekani, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, a także Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki i Wojewoda Zachodniopomorski pan Zbigniew Bogucki. 

W świąteczną atmosferę wprowadził zgromadzonych Chór PUM pod dyrekcją prof. Ryszarda Handke, a uroczystość poprowadził prorektor ds. promocji i współpracy regionalnej prof. Dariusz Chlubek.

Rektor PUM, prof. Bogusław Machaliński, zaprezentował osiągnięcia uczelni potwierdzane wysokimi pozycjami w wielu ważnych rankingach, a następnie wymienił najważniejsze inwestycje ostatnich lat, zarówno te o znaczeniu klinicznym, jak i dydaktycznym. Mówca przedstawił także indywidualne sukcesy pracowników PUM, które w znaczący sposób wpłynęły w ubiegłym roku na wizerunek i promocję uczelni.

Ważnym momentem uroczystości było wystąpienie Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego, który mówił o swojej nieustającej więzi z PUM podkreślając, że uczelnia ma stałe miejsce w jego pamięci i działalności państwowej. 

Z podobną atencją wypowiadał się o PUM Wojewoda Zachodniopomorski pan Zbigniew Bogucki. Wielokrotnie wyrażał uznanie dla władz za zaangażowanie w rozwój uczelni, z podziwem mówił o jej spektakularnych osiągnięciach i nieprzeciętnej skali inwestycji. Życzył także uniwersytetowi dalszego, równie dynamicznego rozwoju.

Spotkanie stało się również okazją do uhonorowania 12 nauczycieli akademickich PUM, którzy w latach 2020-2021 uzyskali tytuły naukowe. Dyplomy wręczył JM Rektor.

Uroczystość zwieńczył występ chóru PUM, po którym zebrani goście mieli okazję do złożenia osobistych życzeń noworocznych i spełnienia toastu.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886