Symulatory odczuć starczych w PUM

22.11.2022 Wydarzenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otrzymał od Fundacji Nutricia fantomy do nauki żywienia dojelitowego oraz symulatory odczuć starczych i pompy do żywienia dojelitowego. W tej sprawie odbyła się 9 listopada konferencja prasowa, a już 17 listopada – pierwsze szkolenia dla dydaktyków PUM. Szkolenie z ramienia fundacji poprowadziła Senior Medical Nutrition Specialist Ewa Misiura. Uczestnicy nie tylko skorzystali ze sprzętu pod okiem specjalisty, ale mogli także osobiście doświadczyć odczuć starczych, zakładając do tego celu przeznaczony kombinezon ​i symulator.

Wprowadzeniem do szkolenia było zaprezentowanie możliwości korzystania ze wsparcia jakie oferuje portal NutriMed StoMed, zajmujący się żywieniem dojelitowym. Dydaktycy otrzymali dostęp do filmów instruktażowych i poradników. Następnie praktycznie zademonstrowano fantomy do nauki żywienia enteralnego imitujące osobę dorosłą i dziecko z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii oraz pompy do żywienia dojelitowego Flocare® Infinity™. Uczestników przeszkolono z obsługi pomp zarówno do stosowania stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego.

Wyjątkowym doświadczeniem było użycie kombinezonu do symulacji odczuć starczych. Jest on pomocny w doświadczeniu fizycznych zmian i ograniczeń związanych ze starzeniem się. Dzięki niemu można przekonać się jakie ograniczenia towarzyszą osobom starszym podczas wykonywania codziennych czynności życiowych. Symulator umożliwia osobiste doznanie głównych wrażeń i ograniczeń. Taki punkt widzenia jest ważny w szkoleniu personelu medycznego, studentów i osób mających w przyszłości współpracować z osobami w podeszłym wieku, m.in. w zakresie pobudzania empatii wobec osób starszych.

W warsztatach udział wzięli kierownik ds. projektów Fundacji Nutricia pan Michał Sawicki, kierownik Centrum Symulacji Medycznej prof. Elżbieta Grochans, kierownik Katedry Żywienia Człowieka i Metabolomiki prof. Ewa Stachowska oraz pracownicy dwóch wydziałów Nauk o Zdrowiu oraz Medycyny i Stomatologii, z jednostek takich jak: Katedra i Zakład Pielęgniarstwa, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego, Zakład Fizjologii, Zakład Biologii Medycznej, Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży, Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej, Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej, Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinika Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886