Trzeci w Polsce i wyjątkowy w świecie – robot neurochirurgiczny w klinice PUM

28.02.2023 Wydarzenia

Robot neurochirurgiczny wraz z mikroskopem i nawigacją oraz ramieniem RTG 3D do przeprowadzania skomplikowanych zabiegów u pacjentów z chorobami kręgosłupa i mózgu trafił do Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej kierowanej przez prof. Leszka Sagana. 

Innowacyjne – optyczne, świetlne oraz cyfrowe możliwości robota neurochirurgicznego wspierać będą wysokiej klasy szczecińskich chirurgów w przeprowadzaniu resekcji onkologicznych i operacji naczyniowych przy minimalnym deficycie neurologicznym. Dzięki zastosowaniu w neurochirurgii tej najnowocześniejszej technologii pacjenci szczecińskiego szpitala klinicznego PUM zyskają dostęp do wysoce skutecznych metod leczenia. Robotyzacja skróci czas operacji i hospitalizacji po niej, zminimalizuje inwazyjność procedur chirurgicznych, ale rozszerzy wachlarz ich możliwości, zwiększy także dokładność operacji i obniży poziom ich ryzyka.  

Nowe i wyjątkowe możliwości zauważyli podczas swoich wystąpień obecni na uroczystym zainaugurowaniu pracy robota znamienici goście – Poseł na Sejm RP Czesław Hoc, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński oraz gospodarz – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM dr Konrad Jarosz. 

- Jestem dumny, że ten nowoczesny sprzęt robotyczny będzie dorównywał umiejętnościom i profesjonalizmowi naszych profesorów, naszego zespołu neurochirurgicznego. – powiedział Poseł Czesław Hoc i dodał – Poziom leczenia w szpitalach PUM to światowa poprzeczka. Warto jednak pamiętać, ze kreacja i innowacyjność w leczeniu powstaje dzięki ludziom. I cieszę się, że właśnie takich specjalistów posiada PUM.  

- Na kanwie szerokiej dyskusji o jakości kształcenia przyszłych polskich medyków bardzo wyraźnie podkreślamy jak ważne są kompetencje i umiejętności w procesie kształcenia, m.in. po to, by móc skutecznie korzystać z postępu technologicznego. – powiedział Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber i podkreślił – Dzisiejsze wydarzenie jest tylko potwierdzeniem, że Pomorski Uniwersytet Medyczny jest wiodącym uniwersytetem jeśli chodzi o umiejętność kształcenia, ale także umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii.  

- Misja, która dzisiaj wyraźnie wybrzmiała „dobro chorego najwyższym prawem” jest naszym transparentem i drogowskazem. W myśl tego przesłania wszystkie nasze działania dążą do poprawy opieki nad człowiekiem chorym. I dziś mamy szczęśliwy dzień, bowiem nasz wybitny neurochirurg prof. Leszek Sagan i Jego zespół zyskują dodatkowe ultraprecyzyjne narzędzie, by móc skutecznie pomagać również onkologicznym pacjentom, przysparzając im przy tym najmniej cierpienia. Przełożenie na dobro chorego jest więc tutaj bezpośrednie. – podsumował Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński i podziękował swoim przedmówcom za zaangażowanie w pozyskaniu środków finansowych na ten cel oraz pracownikom PUM i szpitala za skuteczną realizację zadania.  

Słowa Rektora adresowane były także do obecnych na spotkaniu Przewodniczącego Rady Uczelni mec. Andrzeja Lubienieckiego, Prorektora ds. rozwoju PUM prof. Jarosława Peregud-Pogorzelskiego, Prorektora ds. klinicznych prof. Leszka Domańskiego i Kanclerza PUM Krzysztofa Goralskiego.  

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie im. prof. Tadeusza Sokołowskiego otrzymał na zakup tego wyjątkowego urządzenia dotację ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7 968 408,50 zł. 

- Idea pozyskania robota neurochirurgicznego ujęła mnie dlatego, że może nam także jeszcze bardziej pomóc w leczeniu pacjentów urazowych, jako że jesteśmy wiodącym w Polsce i jedynym w regionie centrum leczenia urazów. – powiedział Dyrektor SPSK-1 PUM dr Konrad Jarosz – Jednakże, znając ambicje prof. Sagana nadmienię tylko, że już niebawem dzięki temu urządzeniu przeprowadzane będą także operacje onkologiczne mózgowia. To drugi zakres chorobowy, w którym chcemy być wiodącym centrum leczenia.   

Prezentację pracy robota na bloku operacyjnym SPSK-1 PUM poprzedziło omówienie przez prof. Leszka Sagana przypadków klinicznych i możliwości jakie daje robotyzacja w leczeniu operacyjnym. Mówca uzasadnił także wagę pozyskania neurorobota, nawiązując do historii neurochirurgii.

- Informacja przekazywana do robota neurochirurgicznego jest bardzo skomplikowana, bowiem chirurg wykorzystuje w operacji nie tylko obraz, ale również kwestie spoistości guza czy zmiany chorobowej, jej gęstości czy krwawliwości. Trudności przeniesienia tych informacji bardzo opóźniały rozwój robotyzacji w neurochirurgii. – w swojej prezentacji wspomniał prof. Leszek Sagan - Pierwszy raz w neurochirurgii wykorzystano robota przemysłowego w roku 1985, ale dopiero w 2014 roku powstał pierwszy robot komercyjny. Dlatego my dziś, niewiele lat później, bardzo cieszymy się z posiadania tego urządzenia i doceniamy jak ważne jest ono dla naszych pacjentów i efektów ich leczenia.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886