Trzecie Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki w PUM

16.12.2020 Wydarzenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie uzyskał środki finansowe od Ministra Edukacji i Nauki na budowę nowej infrastruktury naukowo-badawczej oraz zakup aparatury naukowo-badawczej dla budynku MCD3. Łączna kwota dofinansowania wyniesie blisko 37 mln złotych.

Departament Nauki, na mocy Rozporządzenia w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (par. 10 ust.1 pkt.1; Dz.U.z2020 poz.1956), pozytywnie ustosunkował się do wniosku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w którym kluczowym uzasadnieniem było efektywne wykorzystanie nowopowstałego Wydziału Farmacji do zwalczania skutków epidemii COVID-19, a jednocześnie troska o niezakłócenie jego początkowej działalności w okresie trwającej pandemii.

- Powstanie nowoczesnej bazy naukowo-badawczej jest oczekiwane nie tylko przez naukowców PUM, wykonujących już szeroko zakrojone badania w zakresie epidemii COVID-19, ale również przez studentów PUM, którzy na studia w tym kierunku wybrali Szczecin. – mówi prof. Bogusław Machaliński i dodaje – Aspirujemy, by Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie stał się uczelnią badawczą oraz, by oferować młodej kadrze medycznej pełne spektrum nauki w naszej uczelni i naszym regionie.

Wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej traktowane jest w PUM jako kluczowe. Uczelnia nastawiona jest na rozwijanie badań naukowych, infrastruktury oraz praktyki w obszarze ochrony zdrowia. MCD3 istotnie przysłuży się rozwojowi akredytowanej pracowni diagnostyki immunologicznej SARS-CoV-2, m.in. w zakresie monitoringu stanu chorych z COVID-19 oraz w zakresie szkolenia personelu jednostek PUM.

Decyzja Ministra Edukacji i Nauki spotkała się w PUM z ogromnym uznaniem, zważywszy na panującą trudną gospodarczo sytuację w kraju, utrudnienia w systemie ochrony zdrowia oraz pilną potrzebę realizacji badań naukowych.

To kolejna inwestycja PUM, która istotnie przyspieszy tworzenie warunków do prowadzenia badań adekwatnych do panującego ryzyka i zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej.

Przedmiotowe wnioski:

  1. „Budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej (MCD3) PUM w Szczecinie”, wartość dofinansowania 30 206 794,16 zł.
  2. „Zakup aparatury naukowo-badawczej dla budynku MCD3 PUM w Szczecinie”, wartość dofinansowania 6 750 300,00 zł.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886