Uczelniana Komisja Wyborcza - informuje

13.03.2020 Wydarzenia

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przypomina, iż 17 marca 2020 r. o godz. 14.00 w Auli Rektoratu odbędzie się zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów dokonujące wyboru do funkcji Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na kadencję 2020-2024.

Na początku zebrania kandydat przedstawi swoją prezentację. Następnie przewidziany jest czas na zadawanie przez elektorów pytań kandydatowi. Po tej części zebrania Uczelniane Kolegium Elektorów przystąpi do głosowania.

Komunikat nr 6

Jednocześnie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i w regionie, czas trwania zebrania wyborczego Uczelnianego Kolegium Elektorów w dniu 17 marca 2020 r. zostanie ograniczony do minimum, z zachowaniem 10. min. wystąpienia kandydata do funkcji rektora i prawa do krótkiej dyskusji.

Jednocześnie apeluje o przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w trakcie wykonywania czynności wyborczych, w szczególności zachowanie zalecanego 1,5 m odstępu od pozostałych uczestników zebrania.

Komunikat nr 7


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886