WFBMiML bliżej szczecińskich licealistów

28.02.2023 Wydarzenia

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (WFBMiML PUM) należy do najmłodszych wydziałów uczelni. W roku akademickim 2018/19 r. do oferty edukacyjnej wydziału doszedł kierunek „farmacja”. Pierwsi absolwenci tego kierunku opuszczą mury uczelni w lutym 2024 roku, tymczasem już w czerwcu bieżącego roku tytuły magistrów otrzymają absolwenci kierunków biotechnologia laboratoryjna i analityka medyczna. Na kolejnych kandydatów na studia w PUM – czekamy i serdecznie zapraszamy!     

W lutym br. odbyły się spotkania dydaktyków i studentów WFBMiML PUM z młodzieżą szczecińskich szkół średnich. Ofertę wydziału przedstawiono uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie oraz IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie. Spotkanie zorganizowano w dwóch częściach. Pierwsza odbyła się w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki nr 3 PUM (MCD3), nowoczesnym obiekcie oddanym do użytku studentów w 2022 r. Omówiono tu kierunki studiów realizowane na wydziale, a następnie odbyła się rozmowa z absolwentami i studentami kierunków analityka medyczna, biotechnologia medyczna i farmacja. Uczniom zaprezentowano także nowoczesny obiekt MCD3, od początku do końca zaprojektowany pod wymagające potrzeby studentów, począwszy od szatni, przez sale dydaktyczne po strefy relaksu. Pokazano także przestronne sale ćwiczeń i nowoczesne laboratoria. W tej części spotkania brali udział Dziekan wydziału prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska, Prodziekan prof. dr hab. n. med. Danuta Kosik-Bogacka oraz prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska i absolwenci wydziału dr Patrycja Kapczuk, dr Karolina Malińska, dr n. med. Marta Skórka-Majewicz i mgr Konrad Grzeszczak. Towarzyszyli im studenci kierunku analityka medyczna Aleksandra Pieniecka, Daria Kołodziej i Martyna Sobstyt, kierunku biotechnologia medyczna Dominika Miłek, Patrycja Olszewska i Artur Czajkowski oraz kierunku farmacja Wiktoria Barszczuk i Adrian Taracha.

Drugą część spotkania przeprowadzono w salach dydaktycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM. Licealiści wzięli udział w sześciu warsztatach:

  1. Analiza makroskopowo-mikroskopowa wybranych roślinnych substancji leczniczych – prowadzącą zajęcia była dr hab. n. farm. Małgorzata Geszke-Moritz,
  2. Immobilizacja komórek drożdży - prowadzący dr hab. n. farm. Michał Moritz,
  3. Wprowadzenie do receptury aptecznej - prowadząca dr hab. n. farm. Dorota Wątróbska-Świetlikowska,
  4. Hodowle komórkowe - prowadząca dr n. med. Elżbieta Kowalska,  
  5. Niebezpieczne pamiątki z wakacji - prowadząca dr hab. n. med. Natalia Łanocha-Arendarczyk,
  6. Cel i etapy badania mikrobiologicznego. Oglądanie preparatów mikroskopowych – prowadzące dr n. med. Katarzyna Mańkowska i dr n. med. Agata Prus.

Spotkania promujące kierunki realizowane na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego będą kontynuowane.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886