Wizyta pracowników badawczo-dydaktycznych Katedry Medycyny Społecznej na Uniwersytecie w Greifswaldzie

04.06.2024 Wydarzenia

W dniu 24 maja br. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM prof. Beata Karakiewicz, dr n. zdr. Paulina Zabielska, dr n. zdr. Artur Kotwas oraz dr n. hum. Krzysztof Zdziarski odbyli wizytę studyjną na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Spotkanie miało miejsce w Instytucie Medycyny Społecznej z prof. dr Neeltje van den Berg, zastępcą kierownika Zakładu Epidemiologii i Medycyny Społecznej.

Celem wizyty było nawiązanie współpracy naukowo-badawczej w obszarze medycyny społecznej oraz zdrowia publicznego. Podczas spotkania zaprezentowana została nowoczesna infrastruktura badawczo-dydaktyczna uczelni, wymieniono się doświadczeniem naukowym oraz omówione zostały możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-dydaktycznym.

Kolejne wyzwania i projekty w ramach strategicznej współpracy z obszaru medycyny społecznej i zdrowia publicznego zostaną omówione na spotkaniu, które odbędzie się w Katedrze Medycyny Społecznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886